Bez turystycznego zgiełku,
a jednocześnie mniej niż kilometr od Starówki